लेख
इराकच्या परमाणु कार्यक्रमासाठी या भारतीय शास्त्रज्ञाला सद्दाम हुसेनने आमंत्रित केले होते.