कोल्हापूर
बेदाणा वॉशिंगचे केमिलमिरश्रीत पाणी द्राक्ष बागेत