सामाजिक
प्रसिद्ध लेखक शरद तांदळे यांनी केला वारकरी संप्रदायाचा अवमान.